Certifikáty k produktom

Spoločnosť Chyžbet vyrába certifikované bvýrobky, ktoré spĺňajú požiadavky legislatívy SR a EU.

 

Certifikáty pre nahliadnutie:

Betónové dlažobné tvarovky

Betónové dlaždice, prefabrikované výrobky

Betónové murovacie prvky

Betónové obrubníky a krajnice

Betónové žľaby

Debniace tvárnice

Zelené parkoviská Meba